IndexART

Už čo skoro nový IndexArt to nebude nová webstránka iba úprava webstránky, novší bootstrap, nové podstránky a hlavne opravený celý web..

1. Webstránka

 • Je zakázané vydávať sa za Admina.
 • Je zakázaný rasizmus a iné prejavy vlastného názoru, ktoré sú v rozpore zo zákonmi Slovenskej a Českej republiky.
 • Administrátor tejto stránky neručí za obsah uložený na tomto webe.
 • Nicky a podpisy nesmú byť vulgárne a nesmú obsahovať nič v rozpore s ľudskými právami, ústavou a zákonmy Slovenskej a Českej republiky. (Propagácie rasizmu a xenofobie, drog, detská pornografia, zoofilia, a tak ďalej...)
 • Tieto pravidlá platia pre všetkých rovnako a na celej webstránke: IndexART.sk a IndexART.eu !
 • Slovo Admina je najvyššie a nemá cenu sa s ním hádať !
 • Admin môže zmazať, zabanovať alebo inak zmeniť užívateľa bez upozornenia a udania dôvodu !
 • Je zakázané sa registrovať 2x či viackrát! Trestom je zmazaný alebo zablokovaný účet !
 • Nikde na stránkach nesmiete spamovať, nesmiete poukazovať, odkazovať, upozorňovať ! (Len s výnimkou povolenia admina.).

2. Diskusné fórum

 • Zadavajte správny názov témy.
 • Rozpíšte správny obsah témy.
 • Vyberte správnu kategoriu.
 • Doplníme...

Neznalosť pravidiel neospravedlňuje !

* Admin si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu týchto pravidiel a to i bez upozornenia !